PRZY WYDMIE

Rezerwacja

 

Rezerwacja telefoniczna


+48 698 174 084

ZAPYTAJ O WOLNY TERMIN

Zapoznałem się z polityką prywatności

8 + 8 =

Warunki rezerwacji

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00.

Rezerwacje

  1. Rezerwacja może zostać zgłoszona telefonicznie, internetowo.
  2. Dokonanie wpłaty zadatku jest potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o usługach turystycznych
  3. Ptwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w uzgodnionym terminie /nie dłuższym niż 3 dni/ w wysokości co najmniej 20% ceny pobytu, jednak nie mniej niż cena pobytu dwudniowego.
  4. Zadatek należy wpłacić na konto podane w danych do przelewu.
  5. Brak wpływu zadatku w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji.
  6. Wynagrodzenie za zamówione usługi turystyczne, pomniejszone o wartość zadatku, należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką w recepcji względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy.
  7. Brak potwierdzenia dokonania pełnej zapłaty należnego wynagrodzenia najpóźniej w dniu przyjazdu /chyba, że strony uzgodniły inaczej/ uprawnia do natychmiastowego odstąpienia od umowy i wstrzymania realizacji świadczeń, będących przedmiotem umowy o świadczenie usług turystycznych.

Rezygnacja z rezerwacji

  1. Możecie Państwo w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji lub pobytu, jednak w każdym przypadku tracicie Państwo wniesiony zadatek.
  2. Utrata zadatku może nastąpić także, jeśli bez uzgodnień w dniu przyjazdu nie dokonacie Państwo pełnej zapłaty, a firma skorzysta z przysługującego mu prawa do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy.

Dane do przelewu

Żegluga Przybrzeżna Marek Sochoń
ul. Rybacka 4B
76-153 Darłowo

Nr konta – PKO BP SA 04 1020 4681 0000 1202 0043 5594

ADRES

ul. Wczasowa 9
76-153 Darłówko

© 2024 domkinevada.pl

wykonanie:
makaredo.pl